Ban lãnh đạo
 • Nông Trung Huấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
 • Nguyễn Thị Thay
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0979398309
  • Email:
   leduy@tentinh.gov.vn