Thông tin chi tiết:
Lãnh Thị Thảo.
Hiệu phó Lãnh Thị Thảo.
Ngày tháng năm sinh 23/06/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Giáo viên Toán
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 1653984538
Email nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều