Thông tin chi tiết:
La Thị Thanh
Hiệu trưởng La Thị Thanh
Ngày tháng năm sinh 23/06/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Giáo viên Văn
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 01694615456
Email nguyena.tentruong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều